Wstęp do 6S

czwartek, 30 kwietnia 2009

Blox ze szczególnym uwzględnieniem opisuje metody pomiaru i optymalizacji terminowości realizacji zadań produkcyjnych...

 

Metodologia Six Sigma opiera się w całości na matematyce i wykresach. Najważniejsze z tych wykresów to wykresy rozkładów statystycznych. W tym celu potrzebujemy 2 osie: X i Y. Osie te mogą przedstawiać dane ciągłe lub dyskretne. Dane ciągłe to odnoszące się do parametru czasu (ile sztuk wykonano w tygodniu, miesiącu, na operatora) a dane dyskretne to np. rzut kostką, orzeł – reszka, ile zaległych reklamacji wykonali poszczególni operatorzy. Dosłownie możemy na wykresach przedstawić wszystko – tylko żeby miało to sens. Ale nie łatwo połączyć statystykę z praktyką i nie zawsze są właściwe wnioski.

 

W zależności od tego jaki wariant danych analizujemy musimy wybrać odpowiednie podejście matematyczne a w ostateczności i otrzymany rodzaj rozkładu statystycznego Z reguły zaczynamy od histogramu, na podstawie histogramu budujemy rozkład statystyczny, grupując dane wg pewnych wartości parametrów (przedziałów)

 

 

Przedział ufności jest to przedział wartości jakie standardowo bierzemy pod uwagę i z reguły wynosi on 99%, 97%,95%,90% oznacza to że część wartości skrajnych nie jest brana do niektórych obliczęń.W Six Sigma jest założony przedział ufności 97% oznacza to że 3% wartości - 1,5% dolnych wartości obcinamy i tyle samo górnych wartości. Jest to szczególnie istotne przy danych, które maja duży rozrzut wartości danych.Dlatego liczba 3,4 na milion (ppm) odpowiada wartości zmiennej normalnej z=4,5 gdyż w podejściu Sześć Sigma dopuszcza się "dryf" albo fluktuacje średniej procesu o wartości 1,5 sigma – wskaźnik Cpk.

 

PRZYKŁADOWE ROZKŁADY STATYSTYCZNE 

rozkład łączny - rozkład arcusa sinusa – rozkład Arfwedsona – rozkład Arnolda – rozkład arytmetyczny – rozkład asymetryczny  rozkład asymptotyczny  rozkład B Fishera  rozkład Bernoulliego  rozkład beta  rozkład beta Poissona  rozkład beta Whittle'a rozkład beta-gamma rozkład beta-pierwszy rozkład beta-Stacy'ego rozkład Binghama – rozkład Birnbauma-Saundersa rozkład Birnbauma-Tingeya rozkład Borela-Tannera rozkład Bosego – rozkład Bradforda – rozkład brzegowy – rozkład Burra – rozkład Cauchy'ego – rozkład Cauchy'ego dwuwymiarowy rozkład Charliera – rozkład cechy – rozkład chi – rozkład chi kwadrat – rozkład chi kwadrat logarytmiczny rozkład częstości – rozkład czasu reakcji – rozkład długości serii – rozkład Dimrotha-Watsona – rozkład Dirichleta – rozkład dwumianowy – rozkład dwumianowy dodatni – rozkład dwumianowy podwójny rozkład dwumianowy Poissona rozkład dwumianowy ujemny rozkład dwumodalny rozkład dwuwymiarowy  rozkład dzeta rozkład Elfwinga – rozkład empiryczny – rozkład Engseta – rozkład epidemiczny – rozkład epidemiczny uogólniony Subrahmaniama – rozkład Erlanga – rozkład F – rozkład F dwuwymiarowy rozkład F logarytmiczny – rozkład F podwójnie niecentralny rozkład F Snedecora – rozkład Ferreriego – rozkład fiducjalny – rozkład Fishera – rozkład Fishera-Hsu-Roya rozkład Frécheta – rozkład funkcji Bessela – rozkład funkcji potęgowej rozkład Galtona-McAllistera – rozkład gamma – rozkład gamma dwuwymiarowy – rozkład gamma logarytmiczny rozkład Garwooda – rozkład Gaussa – rozkład Gaussa odwrotny rozkład Gaussa-Poissona rozkład geometryczny – rozkład Gibrata – rozkład gradacyjny – rozkład Gumbela – rozkład harmoniczny – rozkład Helmerta – rozkład Hermite'a – rozkład hiperboliczny – rozkład hiperboliczny siecznej rozkład hipergeometryczny – rozkład hipergeometr. czasu oczekiwania rozkład hipergeometryczny dodatni rozkład hipergeometryczny odwrotny – rozkład hiperpoissonowski – rozkład hiperwykładniczy – rozkład ilorazu t – rozkład ilorazu wariancji – rozkład Irwina – rozkład Isinga-Stevensa – rozkład izotropiczny – rozkład jednakowo skorelowany – rozkład jednopunktowy – rozkład jednostajny – rozkład jednost kołowy dyskretny – rozkład jednostajny Placketta – rozkład jednowymiarowy – rozkład J-kształtny – rozkład Kapteyna – rozkład kardioidalny – rozkład kołowy – rozkład kołowy symetryczny – rozkład krótki – rozkład kwadratowo-normalny rozkład Laplace'a – rozkład Levy'ego-Pareto – rozkład lewoskośny – rozkład liczący – rozkład liczby przewyższeń – rozkład liczebności – rozkład liniowej stopy awarii – rozkład liniowo-normalny – rozkład logarytmicznie logistyczny rozkład logarytmicznie normalny rozkład logarytm Poissona z zerami rozkład logistyczny – rozkład Lomaxa – rozkład Lorentza – rozkład losowy – rozkład łączny – rozkład Madowa-Leipnika – rozkład Marshalla-Olkina – rozkład Maxwella – rozkład mieszany – rozkład Millera – rozkład na wartości własne – rozkład najmniej korzystny – rozkład niecentralnego beta – rozkład niecentralnego chi-kwadrat rozkład niecentralnego F –rozkład niecentralnego t – rozkład niecentralny beta – rozkład niecentralny chi-kwadrat –rozkład nieizotropiczny – rozkład nieosobliwy – rozkład niesymetryczny – rozkład niewłaściwy – rozkład normalny –rozkład normalny hipersferyczny – rozkład normalny podwójnie ucięty rozkład normalny standaryzowany – rozkład normalny ucięty Poissona – rozkład odnowienia – rozkład odwrotny – rozkład odwrotn szeregu faktorialn.rozkład odwrotn szeregu silniowego rozkład osiowy – rozkład osobliwy – rozkład Pareto – rozkład Pascala – rozkład Perksa – rozkład pierścieniowy – rozkład Poissona – rozkład Poissona skomponowany rozkład Poissona-Lexisa –rozkład Poissona-normalny – rozkład Poissona-Pascala – rozkład Pólyi – rozkład Pólyi odwrotny – rozkład Pólyi-Aeppli – rozkład Pólyi-Eggenburgera – rozkład prawdopodobieństwa – rozkład prawoskośny – rozkład procentowy – rozkład prostokątny – rozkład przyczynowy – rozkład punktowy – rozkład Rayleigha –rozkład Rhodesa – rozkład Riemanna – rozkład równomierny – rozkład równo-normalny – rozkład równowagi – rozkład schodkowy – rozkład semi-normalny – rozkład semi-stabilny – rozkład sferyczny – rozkład sferyczny normalny – rozkład silniowy - rozkład skośny – rozkład skontaminowany – rozkład skumulowanej sumy – rozkł Smirnowa-Birnbauma-Tingeya rozkład spisu – rozkład spektralny macierzy – rozkład sprzężony – rozkład stabilny symetryczny – rozkład stacjonarny – rozkład Stacy'ego – rozkład STER – rozkład Stevensa-Craiga – rozkład Stirlinga – rozkład Studenta – rozkład subpoissonowski – rozkład subwykładniczy – rozkład superpoissonowski – rozkład symetryczny – rozkład szeregu Dirichleta – rozkład szeregu logarytmicznego – rozkład średnich z prób – rozkład t – rozkład T – rozkład t Studenta – rozkład T Hotellinga – rozkład Thomasa – rozkład trójkątny – rozkład trójmianowy – rozkład typu A – rozkład typu B – rozkład typu C – rozkład typu I – rozkład typu II – rozkład typu III – rozkład typu IV – rozkład typu IX – rozkład typu J – rozkład typu Pareto – rozkład typu U – rozkład typu V – rozkład typu VI – rozkład typu VII – rozkład typu VIII – rozkład typu X –rozkład typu XI – rozkład typu XII – rozkład U-kształtny – rozkład uogólniony –  

 


 

  Jeśli już mamy swój wymarzony rozkład statystyczny, six sigma pozwala nam sparametryzować go w celu dalszego ulepszania.Sigma – odchylenie standardowe w statystyce

 

 

Celem ustalenia z „automatu” granic LSL i USL na ±3δ jest takie zawężenie rozkładu statystycznego, aby miało to sens dla obserwacji i dla modyfikacji tego co mierzymy czy badamy (liczby polis, czasu na obsługę), bo jeśli rozkład jest bardzo płaski - na rysunku poniżej dolny rozkład  to może się okazać, że wykracza on daleko poza ±3δ i jakakolwiek poprawa będzie widocznie zauważalna Jednak to co ważne granice LSL i USL powinniśmy ustalać sami na podstawie oczekiwań klienta VoC (voice of customer). Dla Firmy klientami są inne Firmy jednak jako że razem działamy w grupie więc dla Firmy głosem klienta jest głos „prawdziwego” klienta kupującego polisę.

 

 

 

Mamy tutaj też statystycznie zdefiniowany wskaźnik jakościowy ppm – jako ilość błedów. Błędy te podawane są za pomocą liczby DPMO (ang. defects per milion opportunities - defekty na milion możliwości) lub ppmparts per milion. W tym momencie dochodzimy do wskaźników Cp (Pp) i Cpk (Ppk) jedne są dla procesów stabilnych a drugie dla procesów nie stabilnych lub okresowo stabilnych. Zalezy to przede wszystkim od tego czy proces jest nowy czy rutynowy wykonywany od dawna.Cp (Pp) określa skoncentrowanie rozkładu statystycznego na średniejCpk (Ppk) określa przesunięcie od średniej (dryf, migrację)

 

 

Jednak badając i analizując rozkłady statystyczne często musimy brać pod uwagę więcej parametrów niż tylko Cp (Pp) i Cpk (Ppk) W tym celu stworzono metodologię MSA (Measurement System Analysis) która jest statystycznym systemem pomiarowym, i która, aby dobrze działała musi być odpowiednio skalibrowana, a w tym celu korzystamy z narzędzia Gage R&R 

 

 

Przykład : W firmie realizujemy w większości procesy, których ocena przez Klienta nie dotyczy samej Firmy a całej grupy .    Aktualnie nie badamy rozkładów statystycznych terminów realizacji zadań w tych procesach dlatego nie wiemy jak one wyglądają, ale zakładamy, że wyglądają one w ten sposób …..

 

 

 

 Taka sytuacja powoduje, że nikt nie bierze odpowiedzialności za powstałe opóźnienia, nie ma też jak widać właściwej kontroli nad procesami, Wyznaczenie granic LSL i USL powinno być kompromisem pomiędzy oczekiwaniami klienta a możliwościami Firmy. Dodatkowy problem jaki się tu może pojawić to fakt, że często mamy w końcowym procesie wypłatę jakiegoś świadczenia pieniężnego. Jeśli są opóźnienia w procesie a odpowiedzialność się rozmywa z jakichś powodów to możemy doprowadzić w skrajnym przypadku do powstania bańki finansowej – tj kumulacji zaległych wypłat świadczeń pieniężnych

 

 

Jeśli teraz chcielibyśmy się pozbyć zaległości powinniśmy też mieć świadomość, że może zabraknąć gotówki w kasie, może to przekraczać dostępny budżet działu, może być ograniczone dostępnymi limitami itp., itd.
| < Styczeń 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Check google pagerank for dareklipski.blox.pl Rating for dareklipski.blox.pl